Дезинфекция на моторни превозни средства


За широка гама превозни средства, включително големи камиони, препоръчваме дезинфекционни врати (арки) за пълна дезинфекция (360 градуса). Тези портали са напълно оборудвани с рампи, които дезинфекцират и колелата и шасито. Нашето портфолио от врати за дезинфекция на превозни средства включва:

  • Мобилни, преносими портали за дезинфекция на превозни средства (които могат лесно да бъдат сглобени/разглобени само за 20 минути)
  • Стационарни портали за дезинфекция на превозни средства (с фиксиране върху бетонна или метална основа)
  • Автоматични дезинфекционни портали: специални сензори засичат присъствието на превозно средство и стартират дезинфекционната операция. Този процес на дезинфекция се прекратява автоматично, след като превозното средство напусне пространството на портата.
  • Дезинфекционни врати с дистанционно управление: стартирането на процеса на дезинфекция се извършва от оператор чрез просто натискане на бутон на дистанционното управление.
...
Мобилна дезинфекционна вратичка 500
Подробности
...
Стационарна вратичка за дезинфекция 500
Подробности
...
Стационарна вратичка за дезинфекция 200
Подробности