Измиване под високо налягане - студена вода


Препоръчваме професионални почистващи машини под високо налягане от продуктите на Kärcher, от клас ""супер"", със студена вода - за интензивни непрекъснати операции. За нуждите на агро-зоотехниката е необходима максимална мощност, а за машините от клас ""супер"" налягането, дебитът и оборудването са перфектно балансирани. Целият асортимент от професионални продукти на Kärcher се предлага от Flextim Industry SRL:

  • Почистващи устройства под високо налягане със студена вода
  • Почистващи устройства под високо налягане с подгряване
  • Мобилни или стационарни устройства за почистване под високо налягане
  • Оборудване за миене на цистерни или резервоари
...
Студена вода за почистване с високо налягане, 250 бара, 1.000 л./ч
Подробности
...
Почистващ препарат за високо налягане
Подробности