Мобилно оборудване за дезинфекция във ферми


Мобилно оборудване (колички с цистерни, оборудвани с помпа, пръскачка, захранващ кабел) за мокра или пенообразна дезинфекция (в зависимост от модела) на обори за животни и други места във фермата.