Измиване на колела и шасита на автомобили


Използването на системата за измиване на колела и шасита позволява много по-правилна дезинфекция на автомобилите, тъй като грубите замърсявания се почистват преди това. Системата за измиване на колела може да бъде оборудвана с автоматични системи за почистване от утайки, дозиране на флокулант, което дава възможност за по-добро оттичане на водата и повторното ѝ използване. Предлаганите от нас инсталации са с подгряване, което позволява работа през студения период на годината. Препоръчваме няколко модела и оборудване в зависимост от извършваната дейност, броя на превозните средства, които преминават в рамките на час/ден, степента на замърсяване, размерите на превозните средства (например селскостопански трактори, извънгабаритно оборудване или обикновени превозни средства)

...
Дезинфекция и измиване на колела и шасита
Подробности
...
Система за измиване на колелата и шасита
Подробности