Подложки за дезинфекция на обувки


За осигуряване на безопасен достъп до различни части на фермата, за повишаване на биосигурността в животновъдните ферми, предлагаме набор от подложки за дезинфекция на персонала. Тези подложки за дезинфекция са устойчиви за продължителна употреба и се предлагат в няколко размера.

...
Голяма подложка за дезинфекция - 85 x 60
Подробности
...
Малка подложка за дезинфекция - 45 x 45
Подробности