Обучение


  • Сервизният ни екип от инженери осигурява обучение на операторите на оборудването, предоставено от Flextim Industry SRL.
  • Специализиран екип от сервизни инженери на Flextim Industry осигурява поддръжка на място, по телефон и по електронна поща за използване на инсинератори, дезинфекционни станции, миялни машини за колела и много друго оборудване, предназначено за повишаване на биосигурността във фермите.
  • Всички продадени от нас изделия са придружени от инструкции за употреба, ръководства за потребителя, ръководства за предварителен монтаж, така че винаги да сте информирани за правилния начин на използване и поддръжка на оборудването.