Управление на животинските отпадъци в животновъдните стопанства


Flextim Industry SRL предлага пълна гама от решения за управление на животински отпадъци. Предвид факта, че в животновъдните ферми често се появява смъртност на животни (технологична смъртност или дори огнища като африканска чума по свинете), е необходимо умрелите животни да бъдат отстранени възможно най-скоро. Това предполага бързо прибиране на мъртвото животно и транспортирането му до хладилно съоръжение (напр. контейнер) за по-нататъшно изгаряне.