Финансиране


  • Към днешна дата успешно сме изпълнили десетки проекти, финансирани от Европейския съюз. В резултат на това нашите клиенти, не само земеделски производители, получиха достъп до средства и закупиха оборудване за биосигурност в стопанствата си.
  • Flextim Industry помага на своите клиенти и чрез финансова помощ: ние предлагаме необходимата финансова помощ до получаване на невъзстановимия компонент.
  • Разбираме колко е важно да се полагат непрекъснати грижи в животновъдните ферми, тъй като животните осигуряват приходите на стопанския обект.
  • Flextim Industry оказва помощ на земеделските стопани, които искат да получат достъп до програми за финансиране, но в момента не разполагат с необходимите средства. По този начин предлагаме на заинтересованите земеделски стопани сумата, свързана с невъзстановимия компонент, до момента на събирането му чрез искането за възстановяване. Така ще облекчим финансовите ви усилия за важен период от време.
  • Пример: При условие че програмата за финансиране изисква 20% собствен принос + 80% невъзстановяем, при закупуване на продукти на стойност 100 000 евро, Flextim Industry ви предлага възможността да закупите продуктите, като заплатите само 20 000 евро (задължителната сума, наложена от програмата за финансиране), а останалите 80 000 евро са застраховани от нашата компания до момента на получаване чрез искане за възстановяване на 80% от финансиращия орган. Вместо това тази сума ще бъде прехвърлена в сметката Flextim Industry.