Пускане в експлоатация


  • Гарантираме цялостно следпродажбено обслужване, включително пускане в експлоатация, програмиране на инсинератори, роботи за измиване, дезинфекционни врати за камиони, дезинфекционни врати с турникети за дезинфекция на персонала и много друго оборудване, предназначено за повишаване на биосигурността в свинефермите.
  • Нашият собствен екип от сервизни инженери на FLEXTIM INDUSTRY SRL ще бъде на разположение при вас, за да пусне в експлоатация закупеното съоръжение.
  • Много е важно да подсигурите нужните условия за пускане в експлоатация. В това отношение ще получите инструкции за предварителен монтаж, в които ясно е посочено какви работи, връзки, комунални услуги ще са необходими, за да се пусне в експлоатация дадено оборудване (например бетонна платформа за инсинератори, основи за инсталации за миене на колела с подземен резервоар и т.н.).