Портали за дезинфекция с турникети


Предлагаме над 100 модела турникетни портали за дезинфекция на посетители или ваши служители, произведени от германската компания Heim Edt. Турникетните портали позволяват достъп на персонала само след като е извършил правилно дезинфекция на ръцете и обувките (в зависимост от модела). Сред характеристиките на турникетните портали, произвеждани от Heim Edt, са:

  • Сензори, които автоматично освобождават турникетните врати, ако дезинфекцията на ръцете е извършена правилно.
  • Дезинфекцията на ръцете се извършва автоматично, когато върху ръцете се постави определено количество дезинфектант (когато са поставени в специалните отвори).
  • Хоризонтални въртящи се четки с различни дължини за почистване и дезинфекция на обувки
  • Вертикални въртящи се четки за почистване на ботуши
  • Двустранни системи (огледални): вход от едната страна и изход от другата.
  • Предупредителни светлини, които информират персонала, ако турникетните врати са освободени, за да се осигури достъп
...
Турникетна врата за дезинфекция H450
Подробности
...
Турникетна врата за дезинфекция HB750
Подробности
...
Турникетна врата за дезинфекция HR600
Подробности
...
Турникетна врата за дезинфекция HR1000
Подробности