Съхранение на отпадъци


Съхранението на животински отпадъци е необходимо, за да се предотврати разпространението на болести по животните. Предлагаме хладилни контейнери, включително модели с достъп от двете страни, така че да бъдат разделени чистите и мръсните зони на свинефермата. В допълнение към хладилните контейнери, предлагаме и:

  • Контейнери с капаци, покрития за трупове до момента на събиране на животинските отпадъци
  • Контейнери за пепел от инсинератора
  • Контейнери за животински отпадъци от инсинератори, оборудвани с автоматични системи за зареждане на животински отпадъци