Консултации


  • Екипът за продажби на Flextim Industry е винаги близо до вас, за да изберете най-подходящия продукт в съответствие с вашите изисквания.
  • Партнираме си с реномирани и опитни консултантски фирми, за да определим актуалните програми за финансиране и да направим анализ на допустимостта.
  • Оставаме на ваше разположение, за да подберете продукт, съвместим с нуждите на вашето стопанство.
  • Независимо дали се нуждаете от инсинератор за бързо изхвърляне на животинските отпадъци, от робот за безопасно измиване на свинарниците или от портал за дезинфекция на камиони, един професионален търговски представител на Flextim Industry със сигурност ще ви даде необходимата информация, за да разберете полезността на продукта и правилния модел за вашата ферма.
  • В случаите, когато искате да получите достъп до програми за финансиране, ние имаме голям опит в реализирането на европейски програми за финансиране. В продължение на няколко години си сътрудничим успешно с различни консултантски компании в Румъния и в зависимост от конкретното място можем да ви насочим към някои от нашите сътрудници, в случай че все още нямате консултант.