Ултравиолетови лампи


Насекомите са особено привлечени от животински ферми. По този начин микробите се разпространяват много по-бързо и са стресов фактор за животните. Ултравиолетовата светлина действа като атракция за насекомите. Те са подложени на електрошок от устройството и попадат в специален контейнер, който се почиства лесно

...
Ултравиолетова лампа за насекоми
Подробности