Робот XO - разрохкване на птича постеля


XO е предназначен за птицевъди, които искат да увеличат производителността си благодарение на подобряване на хуманното отношение към животните. Птицевъдството е изправено пред голямо предизвикателство: да съчетае производителността, биосигурността и очакванията на обществото, където околната среда и хуманното отношение към животните са от голямо значение. XO е създаден, за да отговори на тези предизвикателства. XO предоставя услуги за опазване на околната среда, третиране на животните и мониторинг. Тази комбинация от автономна роботика и изкуствен интелект сега предлага нови перспективи за птицевъдството.