Инсинератор за изгаряне на животински отпадъци IncinerPro i500

Инсинераторът IncinerPro i500 се препоръчва за елиминиране на смъртността от фермите за животни (напр. прасета за угояване). Инсинераторът се предлага в няколко варианта в зависимост от начина, по който се зареждат в него животинските отпадъци: фронтално (хоризонтално) / вертикално или в зависимост от вида на горивото, използвано в процеса на изгаряне: природен газ / втечнен нефтен газ / дизелово гориво. Обемът на първичната горивна камера е около 1,3 м³. Стандартно инсинераторът IncinerPro i500 е оборудван с:

  • 2 горивни камери (първично и вторично горене)
  • 2 напълно автоматизирани горелки (по една във всяка горивна камера), с регулируема мощност, функция за детекция на пламъка. Горелките работят с природен газ, втечнен нефтен газ или дизелово гориво.
  • Вратичка за отстраняване на пепелта, дори по време на горене
  • Системи за визуална и звукова аларма
  • Контролен панел със сензорен екран за задаване и следене на параметрите на изгаряне и горивните цикли
  • Огнеупорна изолация за устойчивост на особено високи температури, при които се извършва процесът на изгаряне.
  • Термодвойки
  • Изпускателен комин
  • Модул за двойно наблюдение и запис на температурата